Vol 17, No 1 (2017)

February

Table of Contents

Comments

Omar Habbal
PDF
1-2

Reviews

Deepti Sharma, George Koshy, Sonal Grover
PDF
3-10
Mohammad J. Khan, Shankar Chelliah, Mahmod S. Haron, Sahrish Ahmed
PDF
11-17

Medical History

Omar Habbal
PDF
18-22

Sounding Boards

Sunil Nadar
PDF
23-26

Original Studies

Osama Shaeer, Kamal Shaeer, Islam A. Rahman
PDF
27-30
Elham Bazmi, Farinaz Mousavi, Leila Giahchin, Tahmineh Mokhtari, Behnam Behnoush
PDF
31-37
Kaukab Tashfeen, Malini Patel, Ilham M. Hamdi, Ibrahim H. A. Al-Busaidi, Mansour N. Al-Yarubi
PDF
38-42
Aravind Narayanan, Chandar Lal, Hamed Al-Sinawi
PDF
43-49
Naila Kanwal, Jayakumary Muttappallymyalil, Shatha Al-Sharbatti, Iman Ismail
PDF
50-58
Maha A. Al-Mohaissen
PDF
59-65
Elham Azmoude, Fereshteh Farkhondeh, Maryam Ahour, Maryam Kabirian
PDF
66-73
Ruhi A. Khan, Ches Souru, Sejo Vaghese, Ziaul Yasir, Rajiv Khandekar
PDF
74-79
Nader Navabi, Maryam A. Hashemipour, Aida Roughani
PDF
80-87

Brief Communications

Tamim R. Al-Tamimi, Hafidh A. Ba-Omar, Sunil Nadar
PDF
88-92

Case Reports

Hilal Al-Ismaili, Omar Nasim, Abdulaziz Bakathir
PDF
93-97
Sonal Grover, Mihir Jha, Bhushan Sharma, Shekhar Kapoor, Kumud Mittal, Nithin K. Parakkat, Anil B. Shivappa, Ravleen Kaur
PDF
98-102
Nandini Bhat, Kumar M. R. Bhat, Antony S. D’Souza, Sushma R. Kotian
PDF
103-105
Khursheed Raza, Seema Singh, Neerja Rani, Raghav Mishra, Kamakshi Mehta, Saroj Kaler
PDF
106-108
Mahesh K. Pillai, Smitha T. Nair
PDF
109-111
Hitendra K. Loh, Shikha Singh, Rajesh K. Suri
PDF
112-115
Pramod Kumar
PDF
116-118

Medical Images

Prakash B. Billakanti
PDF
119-120
Rudrajit Paul, Gautam Lahiri, Tanmay J. Sau, Kunal Haldar, Rajesh Pandey, Asim Saha
PDF
121-122

Letters to the Editor

Ibrahim S. Al-Busaidi
PDF
123-124
Watfa Al-Mamari, Ahmed B. Idris, Muna Al-Jabri, Ahlam Abdelsattar, Fatma Al-Hinai, Moza Al-Hatmi, Amira Al-Raidan
PDF
125-126
Mahmood D. Al-Mendalawi
PDF
127-128