, Medical Imaging Unit, Faculty of Medicine, Universiti Teknologi MARA, Selangor, Malaysia; Radiology Department, Kuala Lumpur General Hospital, Kuala Lumpur, Malaysia